Nyheter

Til informasjon:

T-baneringen stengt mellom Blindern og Majorstuen søndag 28.5.17

Ved kampslutt vil ekstratog bli kjørt over Sinsen til Stortinget fra Ullevål stadion. Disse vil bli kjørt fra plattform retning Majorstuen.

Linje 4 Vestli og 5 Sognsvann går fra vanlig plattform. Det samme gjelder rutetog i linje 5 som kjøres til Stortinget.

Noe tregere avvikling i T-banetrafikken ved kampslutt må påregnes.

Følg anvisning fra Sporveiens mannskap.

Utsikt fra seksjon 1 Utsikt fra seksjon 2 Utsikt fra seksjon 3 Utsikt fra seksjon 4 Utsikt fra seksjon 5 Utsikt fra seksjon 6 Utsikt fra seksjon 7 Utsikt fra seksjon 8 Utsikt fra seksjon 9 Utsikt fra seksjon 10 Utsikt fra seksjon 11 Billettslag