Arenainfo

Viktige hendelser:

1917:          Ski og Fotballklubben Lyn drøftet første gang tanken om et eget fotballanlegg.
1924:  

Lyn satte ned en byggekomite på sitt årsmøte 23. mai. Men det var Ullevål IL som to år tidligere ”fant” tomten og fikk området som var regulert til idrettsformål av Aker Kommune. I perioden fram til årsmøtet ble det inngått et samarbeid mellom Lyn og Akersbanene om dette felles mål. Et styre ble nedsatt bestående av representanter for Akersbanene, UIL og Lyn.

Formannskapet i Aker Kommune godkjente planene den 9. april.

1925:  

27. januar ble det holdt konstituerende generalforsamling i A/S Ullevål Stadion. Jens Taasen ble valgt som formann. Aksjeposten var på 140.000 kroner og innskuddene fordelte seg slik:
Ski og Fotballklubben Lyn: kr. 102.000
Aker Kommune: kr. 30.000
Ullevål Idrettslag: kr. 5.000
Taasen Idrettslag: kr. 1.000
Nydalen Skiklubb: kr. 1.000
Idrettslaget Heming: kr. 100

Kjøpesummen var på kroner 2.500 per mål. Det totale arealet besto av to treningsbaner + selve stadion som også hadde løpebane og tilrettelegging for friidrett. Arealet ble kjøpt opp i to etapper. Først 40 mål, deretter 20. Dette for at Lyn til selvkost skulle etablere sin egen bane på området.

1926:   26. september ble stadion åpnet. H.K.H. Kronprins Olav tok avspark for kampen mellom et forsterket Lyn og Ørgryte (5-1). Billettprisen var satt til 3,2 eller 1 kr. Dommer var den legendariske Per Chr. Andersen. Stadion ble også brukt til cup-finalen mellom Odd Skien og Ørn Horten dette året.
1927:   Den aller første landskampen på Stadion ble spilt 29. mai med tap 1-0 mot Danmark. Siden har stort sett alle hjemmelandskamper blitt spilt på Ullevaal.
1935:   Et fruktbart samarbeid mellom Akerklubbene, AS-et og Fotballforbundet gjør at NFF får seg overdratt Aker Kommunes aksjebeholdning.
Krigsårene   I 1938 vedtok en å utvide publikumskapasiteten til 45.000, men krigens utløp hindret realiseringen av disse. Uten den 2. verdenskrig hadde vi kanskje fått realisert et gigantanlegg.  
I krigsårene lå anlegget brakk for all organisert idrett utover den som ble utøvet av tyskerne. Stadionområdet var også omkranset av tyske brakker.
1948:   Fra dette år ble Ullevaal Stadion fast arena for alle cup-finaler.
1949:   Tidenes mest besøkte landkamp på norsk jord skjedde på Ullevaal den 11/9 da Norge møtte Danmark (0-2) i den nordiske serien. Hele 38085 tilskuere var innenfor portene.
1960:   Tidenes mest besøkte landkamp på norsk jord skjedde på Ullevaal den 11/9 da Norge møtte Danmark (0-2) i den nordisNFF fikk aksjemajoriteten i A/S Ullevaal Stadion med 50.7 %, Lyn 44.2, og de øvrige klubbene totalt med 5.1 % eierandeler.ke serien. Hele 38085 tilskuere var innenfor portene.
1968:   NFF flytter inn med sin administrasjon på den nye tribune sør (gamle Japp-tribunen) som sto ferdig året før.
1985:   Ny tribune vest står klar. (Dagens Bendit)
1991:   Ny tribune nord og øst (lang og kortside). Utbygger Lundenes kjøper opp eiendomsmassen, Ullevaal Stadion beholder rettighetene til tribuner og spilleflaten. Samtlige Aker -klubber solgte sine aksjer til Fotballforbundet.. Følgelig eide nå NFF stadion 100 %.
1995:   Lyn benytter seg av sin gjenkjøpsrett og kjøper tilbake sine aksjer. NFF har nå 55,8 % av eierandelene. Lyn de øvrige.
 
1998:   NFF tar alle kostnader ved å rive den gamle og bygge ny tribune syd i forlengelsen av moderniseringen fra 1991. Nå gjenstår tribune vest før samtlige tribuner har lik høyde og tilnærmet design. I tillegg står ytre bygg (Dråpen) ferdig. Resten av norsk idrett flyttet dermed inn på Ullevaal Stadion året etter.
2002:   Til NFF’s 100 års jubileum blir Fotballmuseet med en investering på 13 millioner åpnet.
2007:   Lyn kjøpes ut for annen gang uten at det nå er noen klausul om gjenkjøpsrett.
2012:  

NFF’s styre vedtar å fullføre stadionplanene ved at siste del av tribune vest skal bygges ut. Tilskuerkapasiteten er etter åpningen sesongen 2014 prosjektet  på  27.200.

 

Utsikt fra seksjon 1 Utsikt fra seksjon 2 Utsikt fra seksjon 3 Utsikt fra seksjon 4 Utsikt fra seksjon 5 Utsikt fra seksjon 6 Utsikt fra seksjon 7 Utsikt fra seksjon 8 Utsikt fra seksjon 9 Utsikt fra seksjon 10 Utsikt fra seksjon 11 Billettslag